Single Vietnam International Online Dating
 
 
  Trang chủ
Trang chủĐăng ký miễn phíTìm kiếmDiễn đànTán gẫuÝ kiến phản hồi
 
Single Vietnam International Vietnamese Dating
Đăng nhập
 
 
Remember me  Features

Features Khách Miễn phí Thành viên Bạc Thành viên Vàng Thành viên Bạch kim
May see in User Profile
Tên sử dụng + + + + +
Tên + + + + +
Họ - - - - -
Ngày sinh + + + + +
Can see the day of birthday - + + + +
Giới tính + + + + +
Orientation - - - - -
Body type - - - - -
States/Province - + + + +
Interests - - - - -
Quốc gia + + + + +
Thành phố - + + + +
Mục đích + + + + +
Tình trạng hôn nhân + + + + +
Chiều cao + + + + +
Cân nặng + + + + +
Con cái + + + + +
Màu tóc + + + + +
Màu mắt + + + + +
Chủng tộc + + + + +
Tôn giáo + + + + +
Hút thuốc + + + + +
Uống rượu + + + + +
Học vấn + + + + +
Nghề nghiệp + + + + +
Sở thích + + + + +
Quay về + + + + +
Hình + + + + +
Can see slideshow + + + + +
Can see big photos in the slideshow + + + + +
Điện Thoại - - - - -
Mã bưu điện - - - - -
Địa chỉ - - - - -
Tìm kiếm về chủng tộc + + + + +
Tìm kiếm + + + + +
Tìm kiếm về tôn giáo + + + + +
Tìm kiếm về tuổi tác + + + + +
Tìm kiếm về cân nặng + + + + +
Tìm kiếm về chiều cao + + + + +
Seeking country - + + + +
Seeking marital status + + + + +
Seeking children + + + + +
Seeking hair color + + + + +
Seeking eyes color + + + + +
Seeking smoking + + + + +
Seeking drinking + + + + +
Seeking education + + + + +
Cung tuổi + + + + +
Địa chỉ email - - - - -
Trang web của bạn - - - - -
ICQ - - - - -
AIM - - - - -
Ngày đăng ký - + + + +
Lần truy cập cuối cùng - + + + +
Người sử dụng gõ - - - - -
Xem hồ sơ - + + + +
Can to see Favorites list of the user - - - - -
Who seen my profile - + + + +
Who seen another users profile - - - - -
Thống kê - + + + +
Sự phổ biến + + + + +
Large photo + + + + +
Âm thanh + + + + +
Linked profile - + + + +
Available actions
Gởi tin nhắn - + + + +
Gởi thiệp điện tử - - - - -
Can to use glitters in the ecard subject - + + + +
Can to use glitters in the ecard message - + + + +
Gửi tin nhắn - - - - -
Show interest - + + + +
Can upload private photos - + + + +
Can see private photos - + + + +
Can create views - + + + +
Rate profile + + + + +
Vote - + + + +
View Results - + + + +
Thêm vào danh sach ưa thích của tôi - + + + +
Hồ sơ xấu - + + + +
Thêm vào trong danh sách cấm - + + + +
Using another email in feedback - + + + +
Using another email in Email to User page - + + + +
Can see visited profiles - + + + +
Can see random templates - - - - -
Can not be in rating - + + + +
Can see other comments? + + + + +
Can reply to comments - + + + +
Can add new comments - + + + +
Can remove comments - + + + +
Can see user photo in the comments? - + + + +
Can use filter by genders in online users page + + + + +
Can use filter by user type in online users page - - - - -
Can use filter by picture in online users page + + + + +
Can use filter by country in online users page + + + + +
Can use filter by city in online users page + + + + +
Can use filter by age in online users page + + + + +
Can view user profiles of the same gender - + + + +
Can contact users with the same gender - + + + +
Can to deprecate view him profile - - - - -
Can be anonymous when access other profiles - - - - -
Can not to verify image in the: "Gởi tin nhắn" - + + + +
Can not to verify image in the: "Comments" - - - - -
Can not to verify image in the: "Ý kiến phản hồi" - - - - -
Can to select access level for each photo - - - - -
Can to add link - - - - -
Can to link to other profile - + + + +
Can to link to the own profile - - - - -
Access to pages
Đăng ký miễn phí + + + + +
Ý kiến phản hồi - + + + +
Tìm kiếm nhanh + + + + +
Tìm kiếm + + + + +
Tìm kiếm chi tiết - + + + +
Người sử dụng đang lên mạng: - + + + +
Using Report Profiles page - + + + +
Using View Profile page + + + + +
Using Email to User page - - - - -
Hỏi đáp và trả lời - + + + +
Can to see articles + + + + +
Features + + + + +
Can see testimonials + + + + +
Can add testimonials - + + + +
Tán gẫu - - - - -
Options - + + + +
Matchmaker - + + + +
Đăng ký - + + + +
Thống kê - + + + +
Can create private notes - + + + +
Can to access Bulletin Board - - - - -
Can to add Bulletin Board messages without admin checking - - - - -
BBCodes Access (Bulletin Board)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
Diễn đàn
Diễn đàn - - - - -
Search by forum + + + + +
Can to see forum statistics - + + + +
Can to see last forum messages - + + + +
Can use forum options - + + + +
Can not to verify image in the: "Diễn đàn" - - - - -
Can have signature for forum - + + + +
Can to see "Users here" on the forum - + + + +
Can use avatar - + + + +
Can upload avatar - + + + +
BBCodes Access (Diễn đàn)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
BBCodes Access (Diễn đàn: Signature)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - - - - -
Options
Change design - - - - -
Can to change template for own profile - - - - -
Can prefer not to receive emails from website - + + + +
Can to get information about new messages without page reloading - + + + +
Can prefer not to receive winks - + + + +
Can use superwink feature - - - - -
Blog
Can to have own blog - + + + +
Can to see other blogs + + + + +
Can to comment blogs - + + + +
Can not to verify image in the: "Blog comments" - - - - -
Can to see comments in the blogs + + + + +
Can to rate blogs - + + + +
Can to reply to comments for own blog - + + + +
BBCodes Access (Blogs)
Can to use smiles + + + + +
Can to use Bold + + + + +
Can to use Italic + + + + +
Can to use Underline + + + + +
Can to use Strike + + + + +
Can to use QUOTES + + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
BBCodes Access (Blog comments)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - - - - -
Hot or not
Can to Rate photos from the user profile - + + + +
Can to Rate photos from "Hot or not" random page - + + + +
Can to participate in the "Hot or not" - + + + +
Can to see link to profile, when rate - + + + +
Can to access to "More Results" page of the Best photos - + + + +
Limitations
How many messages per day user may to send - 8 50 100 200
How many photos may upload user - 6 6 6 6
Private photos - 30 50 100 150
Views - 5 10 15 20
How many search pages can user see (0 - means unlimited) 0 0 0 0 0
Allowable fields to search in the Simple Search
Tôi là + + + + +
Tìm kiếm + + + + +
Quốc gia - + + + +
Kiểu quan hệ + + + + +
Orientation - - - - -
Body type - - - - -
Tuổi + + + + +
Cung tuổi + + + + +
Địa chỉ người sử dụng # + + + + +
Tên sử dụng + + + + +
Tên + + + + +
Họ + + + + +
Thành phố + + + + +
Chiều cao + + + + +
Cân nặng - + + + +
Tìm hiểu những thành viên với Hình + + + + +
Tìm hiểu những thành viên với Online users only - + + + +
Người sử dụng gõ - - - - -
Đăng ký vào - + + + +
Kết quả phân loại + + + + +
Kết quả trên trang + + + + +
Allowable fields to search in the Advanced search
Tôi là + + + + +
Tìm kiếm + + + + +
Quốc gia - + + + +
Kiểu quan hệ + + + + +
Orientation - - - - -
Body type - - - - -
Tuổi + + + + +
Cung tuổi + + + + +
Địa chỉ người sử dụng # + + + + +
Tên sử dụng + + + + +
Tên + + + + +
Họ + + + + +
Khoá từ + + + + +
Thành phố + + + + +
Mã bưu điện + + + + +
Chiều cao + + + + +
Cân nặng - + + + +
Tình trạng hôn nhân + + + + +
Con cái + + + + +
Màu tóc - - - - -
Màu mắt - - - - -
Chủng tộc + + + + +
Tôn giáo + + + + +
Hút thuốc + + + + +
Uống rượu + + + + +
Học vấn + + + + +
Các ngôn ngữ bạn biết + + + + +
Tìm hiểu những thành viên với Trang web + + + + +
Tìm hiểu những thành viên với ICQ - - - - -
Tìm hiểu những thành viên với AIM - - - - -
Tìm hiểu những thành viên với Điện Thoại - - - - -
Tìm hiểu những thành viên với Hình + + + + +
Tìm hiểu những thành viên với Online users only - + + + +
Người sử dụng gõ - - - - -
Đăng ký vào - + + + +
Kết quả phân loại + + + + +
Kết quả trên trang + + + + +
Interests - - - - -
States/Province + + + + +
Can see in search results
Can see number of search results? + + + + +
Địa chỉ người sử dụng # + + + + +
Tên sử dụng + + + + +
Tên + + + + +
Họ - - - - -
Tuổi + + + + +
Giới tính + + + + +
Body type - - - - -
Orientation - - - - -
Kiểu quan hệ + + + + +
Quốc gia + + + + +
Thành phố + + + + +
Chiều cao - + + + +
Cân nặng - + + + +
Tìm kiếm + + + + +
Hình + + + + +
Cung tuổi + + + + +
Ngày đăng ký - + + + +
Lần truy cập cuối cùng - + + + +
Sự phổ biến + + + + +
Người sử dụng gõ + + + + +
Thành viên trực tuyến + + + + +
BBCodes Access (Hồ sơ của tôi: Description)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
BBCodes Access (Profile comments)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - - - - -
BBCodes Access (Gởi tin nhắn)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - - - - -
BBCodes Access (Private notes)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
BBCodes Access (Testimonials)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - - - - -
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
Payment membership privileges
Privileged users timelife (in month) - 0 3 6 12
Prices ($) - 0 19 29 39


 
 
SingleVietnam.com
top
Hỏi đáp và trả lời | Features | Các liên kết | RSS News Feeds | Ý kiến phản hồi | Tin tức và những lời thông báo | Articles | Blogs | Testimonials

Terms Of Use | Privacy Statement | Khách đang lên mạng: - 163 | Người sử dụng đang lên mạng: - 0