მთავარი
მთავარირეგისტრაციაძებნაForumChatკავშირი
 
Single Vietnam International Vietnamese Dating
მომხმარებლებისათვის
 
 
Remember me  Features

Features Guest Free member Silver member Gold member Platinum member
May see in User Profile
სახელი + + + + +
სახელი + + + + +
გვარი - - - - -
დაბადების დღე + + + + +
Can see the day of birthday - + + + +
სქესი + + + + +
Orientation - - - - -
Body type - - - - -
States/Province - + + + +
Interests - - - - -
ქვეყანა + + + + +
ქალაქი - + + + +
გაცნობის მიზეზი + + + + +
ოჯახური მდგომარეობა + + + + +
სიმაღლე + + + + +
წონა + + + + +
ბავშვები + + + + +
თმის ფერი + + + + +
თვალების ფერი + + + + +
ეროვნება + + + + +
რელიგია + + + + +
მოწევა + + + + +
სასმელი + + + + +
განათლება + + + + +
სად მუშაობთ + + + + +
თქვენი ჰობი + + + + +
თქვენს შესახებ + + + + +
ფოტოსურათი + + + + +
Can see slideshow + + + + +
Can see big photos in the slideshow + + + + +
ტელეფონი - - - - -
ZIP - - - - -
Address - - - - -
რჩეული ეროპნება + + + + +
თქვენ ეძებთ + + + + +
რჩეული რელიგია + + + + +
რჩეული ასაკი + + + + +
რჩეული წონა + + + + +
რჩეული სიმაღლე + + + + +
Seeking country - + + + +
Seeking marital status + + + + +
Seeking children + + + + +
Seeking hair color + + + + +
Seeking eyes color + + + + +
Seeking smoking + + + + +
Seeking drinking + + + + +
Seeking education + + + + +
ზოდიაქოს ნიშანი + + + + +
თქვენი Email - - - - -
თქვენი ვებ-გვერდი - - - - -
ICQ - - - - -
AIM - - - - -
რეგისტრაციის თარიღი - + + + +
ბოლო შესვლა - + + + +
User type - - - - -
Profile Views - + + + +
Can to see Favorites list of the user - - - - -
Who seen my profile - + + + +
Who seen another users profile - - - - -
სტატისტიკა - + + + +
პოპულარობა + + + + +
Large photo + + + + +
Sound + + + + +
Linked profile - + + + +
Available actions
შეტყობინების გაგზავნა - + + + +
Send ecard - - - - -
Can to use glitters in the ecard subject - + + + +
Can to use glitters in the ecard message - + + + +
ელექტრონული წერილის გაგზავნა - - - - -
Send a wink - + + + +
Can upload private photos - + + + +
Can see private photos - + + + +
Can create views - + + + +
Rate profile + + + + +
Vote - + + + +
View Results - + + + +
ჩაამატე ჩემს საძინებელში - + + + +
შეცდომითი ანკეტა - + + + +
Add to banlist - + + + +
Using another email in feedback - + + + +
Using another email in Email to User page - + + + +
Can see visited profiles - + + + +
Can see random templates - - - - -
Can not be in rating - + + + +
Can see other comments? + + + + +
Can reply to comments - + + + +
Can add new comments - + + + +
Can remove comments - + + + +
Can see user photo in the comments? - + + + +
Can use filter by genders in online users page + + + + +
Can use filter by user type in online users page - - - - -
Can use filter by picture in online users page + + + + +
Can use filter by country in online users page + + + + +
Can use filter by city in online users page + + + + +
Can use filter by age in online users page + + + + +
Can view user profiles of the same gender - + + + +
Can contact users with the same gender - + + + +
Can to deprecate view him profile - - - - -
Can be anonymous when access other profiles - - - - -
Can not to verify image in the: "შეტყობინების გაგზავნა" - + + + +
Can not to verify image in the: "Comments" - - - - -
Can not to verify image in the: "კავშირი" - - - - -
Can to select access level for each photo - - - - -
Can to add link - - - - -
Can to link to other profile - + + + +
Can to link to the own profile - - - - -
Access to pages
რეგისტრაცია + + + + +
კავშირი - + + + +
სწრაფი ძებნა + + + + +
ძებნა + + + + +
გაფართოებული ძებნა - + + + +
მომხმარებელი ამჟამად: - + + + +
Using Report Profiles page - + + + +
Using View Profile page + + + + +
Using Email to User page - - - - -
FAQ - + + + +
Can to see articles + + + + +
Features + + + + +
Can see testimonials + + + + +
Can add testimonials - + + + +
Chat - - - - -
Options - + + + +
Matchmaker - + + + +
Subscription - + + + +
სტატისტიკა - + + + +
Can create private notes - + + + +
Can to access Bulletin Board - - - - -
Can to add Bulletin Board messages without admin checking - - - - -
BBCodes Access (Bulletin Board)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
Forum
Forum - - - - -
Search by forum + + + + +
Can to see forum statistics - + + + +
Can to see last forum messages - + + + +
Can use forum options - + + + +
Can not to verify image in the: "Forum" - - - - -
Can have signature for forum - + + + +
Can to see "Users here" on the forum - + + + +
Can use avatar - + + + +
Can upload avatar - + + + +
BBCodes Access (Forum)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
BBCodes Access (Forum: Signature)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - - - - -
Options
Change design - - - - -
Can to change template for own profile - - - - -
Can prefer not to receive emails from website - + + + +
Can to get information about new messages without page reloading - + + + +
Can prefer not to receive winks - + + + +
Can use superwink feature - - - - -
Blog
Can to have own blog - + + + +
Can to see other blogs + + + + +
Can to comment blogs - + + + +
Can not to verify image in the: "Blog comments" - - - - -
Can to see comments in the blogs + + + + +
Can to rate blogs - + + + +
Can to reply to comments for own blog - + + + +
BBCodes Access (Blogs)
Can to use smiles + + + + +
Can to use Bold + + + + +
Can to use Italic + + + + +
Can to use Underline + + + + +
Can to use Strike + + + + +
Can to use QUOTES + + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
BBCodes Access (Blog comments)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - - - - -
Hot or Not
Can to Rate photos from the user profile - + + + +
Can rate photos from "Hot or Not" random page - + + + +
Can participate in "Hot or Not" - + + + +
Can to see link to profile, when rate - + + + +
Can to access to "More Results" page of the Best photos - + + + +
Limitations
How many messages per day user may to send - 8 50 100 200
How many photos may upload user - 6 6 6 6
Private photos - 30 50 100 150
Views - 5 10 15 20
How many search pages can user to see (0 - means unlimited) 0 0 0 0 0
Allowable fields to search in the Simple Search
I am a + + + + +
Seeking a + + + + +
ქვეყანა - + + + +
გაცნობის მიზეზი + + + + +
Orientation - - - - -
Body type - - - - -
ასაკი + + + + +
ზოდიაქოს ნიშანი + + + + +
მომხმარებლის + + + + +
სახელი + + + + +
სახელი + + + + +
გვარი + + + + +
ქალაქი + + + + +
სიმაღლე + + + + +
წონა - + + + +
მომხმარებლების ძებნა ფოტოსურათი + + + + +
მომხმარებლების ძებნა Online users only - + + + +
User type - - - - -
რეგისტრირებული - + + + +
სორტირების შედეგები + + + + +
შედეგი გვერდზე + + + + +
Allowable fields to search in the Advanced Search
I am a + + + + +
Seeking a + + + + +
ქვეყანა - + + + +
გაცნობის მიზეზი + + + + +
Orientation - - - - -
Body type - - - - -
ასაკი + + + + +
ზოდიაქოს ნიშანი + + + + +
მომხმარებლის + + + + +
სახელი + + + + +
სახელი + + + + +
გვარი + + + + +
Keywords + + + + +
ქალაქი + + + + +
ZIP + + + + +
სიმაღლე + + + + +
წონა - + + + +
ოჯახური მდგომარეობა + + + + +
ბავშვები + + + + +
თმის ფერი - - - - -
თვალების ფერი - - - - -
ეროვნება + + + + +
რელიგია + + + + +
მოწევა + + + + +
სასმელი + + + + +
განათლება + + + + +
Known languages + + + + +
მომხმარებლების ძებნა ვებ-გვერდი + + + + +
მომხმარებლების ძებნა ICQ - - - - -
მომხმარებლების ძებნა AIM - - - - -
მომხმარებლების ძებნა ტელეფონი - - - - -
მომხმარებლების ძებნა ფოტოსურათი + + + + +
მომხმარებლების ძებნა Online users only - + + + +
User type - - - - -
რეგისტრირებული - + + + +
სორტირების შედეგები + + + + +
შედეგი გვერდზე + + + + +
Interests - - - - -
States/Province + + + + +
Can see in search results
Can see number of search results? + + + + +
მომხმარებლის + + + + +
სახელი + + + + +
სახელი + + + + +
გვარი - - - - -
ასაკი + + + + +
თქვენი სქესი + + + + +
Body type - - - - -
Orientation - - - - -
გაცნობის მიზეზი + + + + +
ქვეყანა + + + + +
ქალაქი + + + + +
სიმაღლე - + + + +
წონა - + + + +
თქვენ ეძებთ + + + + +
ფოტოსურათი + + + + +
ზოდიაქოს ნიშანი + + + + +
რეგისტრაციის თარიღი - + + + +
ბოლო შესვლა - + + + +
პოპულარობა + + + + +
User type + + + + +
User online status + + + + +
BBCodes Access (ჩემი ფოტოსურათი: Description)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
BBCodes Access (Profile comments)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - - - - -
BBCodes Access (შეტყობინების გაგზავნა)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - - - - -
BBCodes Access (Private notes)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - + + + +
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
BBCodes Access (Testimonials)
Can to use smiles - + + + +
Can to use Bold - + + + +
Can to use Italic - + + + +
Can to use Underline - + + + +
Can to use Strike - + + + +
Can to use QUOTES - + + + +
Can to use URL - - - - -
Can to use IMG - + + + +
Can to use VIDEO - + + + +
Payment membership privilegies
Privileged users timelife (in month) - 0 3 6 12
Prices ($) - 0 19 29 39


 
 
SingleVietnam.com
top
FAQ | Features | Links | RSS News Feeds | კავშირი | News and Announcements | Articles | Blogs | Testimonials

Terms Of Use | Privacy Statement | სტუმარი ამჟამად: - 121 | მომხმარებელი ამჟამად: - 0